Skæremaskiner, Skæreplader, Skæreknive og Limprodukter